ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ศิริพงษ์ ประเสริฐสุนทราศัย

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ศิริพงษ์ ประเสริฐสุนทราศัย

อายุ 42 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

คลินิกInternational Specialist

2/48 ชั้น 2 ตึกกรุงเทพเมดิเพล็ก สุขุมวิท 42 อ.พระโขนง
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 027136713
อีเมล์ info@iscmediplex.com