ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. ปวลิน ชื่นพุฒิ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. ปวลิน ชื่นพุฒิ

อายุ 38 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

โรงพยาบาลสมิติเวช

สุขุมวิท อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเวชธานี

อ.ลาดพร้าว
จ.กรุงเทพมหานคร