ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. จิตรวี มณีวงศ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. จิตรวี มณีวงศ์

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

คลินิกคลินิคศัลยกรรมตกแต่งแพทย์จิตรวี

อ.เมือง
จ.ลำปาง
โทร 083-2535333
อีเมล์ jitraweemaneewong.md@gmail.com