ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. นิติ ถาวรานุรักษ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. นิติ ถาวรานุรักษ์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
อีเมล์ tawaranurak2013@gmail.com