ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

อายุ 52 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2540

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

สุขุมวิท 3 อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 02-6671521

โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 ราชเทวี อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 022004336