ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วัชระศักดิ์ จะระ

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2553

ไม่มีข้อมูล private practice