ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. ณัฐชา วามวาณิชย์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. ณัฐชา วามวาณิชย์

อายุ 37 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

คลินิกวีต้า เอสเธติกส์

38/4 ถ.ขุนแผน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร 035525959, 0911977444
อีเมล์ bellenet@gmail.com