ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ดุลยณัฐ อรัณยะปาล

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ดุลยณัฐ อรัณยะปาล

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

90 ถนนศรีราชานคร 3 อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
โทร 6681-123-9999 6692-987-9999
อีเมล์ doctping@gmail.com