ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. เสรี เอี่ยมผ่องใส

อายุ 43 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

คลินิกSeree Plastic& Skin Clinic

อ.ไม่ระบุเขต
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 6625891532, +66635893856
อีเมล์ iamphongsai@yahoo.com