ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ณัฐพันธุ์ จันทะแจ้ง

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ณัฐพันธุ์ จันทะแจ้ง

อายุ 37 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2557

คลินิกแมจิส

3/12 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร 0888565555
อีเมล์ Magispsc@gmail.com