ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุพจน์ ฉัตรทินกร

อายุ 38 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2557

คลินิกสุพจน์คลินิก

17/36 ม.3 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร 0968891643
อีเมล์ suphotclinic@gmail.com