ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ชยาโมท ชยางศุ

อายุ 38 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2557

คลินิกอนุชิต-ชยาโมท

870/39-40 ถ.ชัยชนะ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร 0836651616