ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. นัดดา แก้วคำแสน

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. นัดดา แก้วคำแสน

อายุ 38 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2557

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งหมอนัดดา

40/24 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร 0922734320
อีเมล์ naddaclinic@gmail.com

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

38 ถ.เจษฎาบดินทร์ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000