ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. นวรัช นามสนธิ

อายุ 50 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2544

คลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่งนายแพทย์นวรัช

137/16-17. ถนนสุขุมวิท. ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
โทร 0894496290
อีเมล์ navarnam@hotmail.com

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
โทร 038320300
อีเมล์ navarnam@gmail.com