ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. อรอนงค์ ชุติเนตร

อายุ 36 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2558

คลินิกเพียวเอสเธทิคคลีนิค

65 ถนนบูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 090-2911382
อีเมล์ pang.161@hotmail.com;pang.plasticity@gmail.com

คลินิกเพียวเอสเธทิคคลีนิค

65 ถนนบูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 090-2911382
อีเมล์ pang.161@hotmail.com;pang.plasticity@gmail.com

โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 045-240080