ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อธิคม ถนัดพจนามาตย์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2558

คลินิก--

-- อ.ไม่ระบุเขต
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร -
อีเมล์ -