ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. จิรายุ ปัณณานุสรณ์

อายุ 37 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2558

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

121 หมู่ 3 ตำบลวังไผ่ อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทร 077-658555
อีเมล์ kchirayu@gmail.com