ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. พัฒนา องคะสุวรรณ

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2558

คลินิกHD Plastic&Aesthetic Clinic by Dr.HAD

เชียงใหม่ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
โทร 0819525912
อีเมล์ had.clinic@gmail.com