ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. นวพร มาลากร

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2558

คลินิกอมราคลินิกเวชกรรม

108/1 ซ.ศรีบำเพ็ญ ถ.พระราม 4 เขต สาทร กทม. 081-6947171 อ.สาธร
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 081-6947171