ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ปัณณวัชร์ ปัทมวงศ์จริยา

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2558

โรงพยาบาลพุทธโสธร

รพ.พุทธโสธร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
โทร panontherun
อีเมล์ dr-pannawat@hotmail.com