ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. ชุติมา จิรภิญโญ

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2558

โรงพยาบาลศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก สก. ชั้น 14) 1873 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เชตปทุมวัน อ.ไม่ระบุเขต
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 02-2564330
อีเมล์ joob.cj@gmail.com