ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ปรีดี แซ่เฮง

อายุ 37 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2558

คลินิก ศิรยาคลินิก

19/9 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร 0893575735, 038282322
อีเมล์ sirayaclinic@gmail.com

โรงพยาบาลชลบุรี

69 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000