ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

อายุ 36 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2558

ไม่มีข้อมูล private practice