ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วีระพงศ์ เลิศสุวรรณาวิน

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2555

คลินิกวีว่าบิวตี้

109 ถนนศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ สงขลา อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร 0853939392
อีเมล์ Qandicandi@gmail.com