ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ชาติชาย รัตนามหัทธนะ

อายุ 62 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2530

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0891338345
อีเมล์ dr_chartchai@yahoo.com