ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ป่าน ขัมภลิขิต

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ป่าน ขัมภลิขิต

อายุ 35 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2559

คลินิกหมอป่าน

238/114-115 หมู่ 1 ถ.ศรีเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077956280, 0626956956
อีเมล์ theaesthenyclinic@gmail.com

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

179/1 หมู่ 1 วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077956789

โรงพยาบาลทักษิณ

309/2 ซอย ตลาดใหม่ 18 ตำบลตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077278777