ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. ภัฒฑริยา เหล็กแดง

อายุ 41 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2560

ไม่มีข้อมูล private practice