ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

อายุ 35 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2560

ไม่มีข้อมูล private practice