ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ชูศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนา

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ชูศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนา

อายุ 67 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2526

คลินิกชููศักดิ์-อัชพรการแพทย์

36/12-13 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055242245
อีเมล์ chusakue@hotmail.com;Chusakue@gmail.com