ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ภัทรดนย์ เมืองสมบัติ

อายุ 36 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2550

ไม่มีข้อมูล private practice