ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ผศ.นพ. ณรงค์ บุณยะโหตระ

อายุ 65 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2531

โรงพยาบาลพระรามเก้า

99 ซอย ร.พ.พระราม 9, ถนนพระราม 9, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320 อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-202 9999

โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 5 ราชเทวี อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 022012281