ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ณรงค์เดช เจียรพีพันธ์

อายุ 61 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2531

โรงพยาบาลบางมด

แผนกศัลยกรรมตกแต่ง ถ.พระราม2 เขตจอมทอง กทม. อ.จอมทอง
จ.กรุงเทพมหานคร 10150

โรงพยาบาลศิครินทร์

4/29 ม.10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา อ.บางนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 1728 ต่อ 1281, 1282

โรงพยาบาลเวชธานี

ลาดพร้าว111 คลองจั่น อ.บางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 02-734-0000