ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี

อายุ 51 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2542

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ศัลยแพทย์ตกแต่ง กองศัลยกรรม ดอนเมือง กทม. อ.ดอนเมือง
จ.กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ nattawutplastic@yahoo.com