ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ดามพ์ ถาวรามร

อายุ 64 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2530

คลินิกศัลยแพทย์ตกแต่ง

65/1 ซอยอารี สุขุมวิท 26 10110 อ.จตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร 10110

โรงพยาบาลมหาชัย

ร.พ. มหาชัย สมุทรสาคร อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร