ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ดาลิปกุมาร ยูเนยา

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ดาลิปกุมาร ยูเนยา

อายุ 66 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2527

โรงพยาบาลปัญญา

ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 124-126 ซ.สมานมิตร ถ.รามคำแหง 10250 อ.บางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร 10250

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

124-126 ซ.สมานมิตร ถ.รามคำแหง อ.สวนหลวง
จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 0818148294
อีเมล์ dalipjuneja@yahoo.com