ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ดำรงศักดิ์ บุญชิต

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2540

โรงพยาบาลอุดรธานี

ศัลยแพทย์ตกแต่ง ฝ่ายศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000