ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ไตรรงค์ โตสุขุมวงศ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ไตรรงค์ โตสุขุมวงศ์

อายุ 46 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2546

คลินิกคลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์ไตรรงค์

อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
โทร 088-0079895
อีเมล์ trirongplas22@gmail.com