ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ทวีศักดิ์ ลาภจิตรกุศล

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ทวีศักดิ์ ลาภจิตรกุศล

อายุ 52 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2543

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์ทวีศักดิ์

54/17 หมู่ 1 ต. ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 081-6950777
อีเมล์ ltawisak@yahoo.com