ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. เทียม ชื่นกองแก้ว

อายุ 63 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2530

โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

ศัลยแพทย์ตกแต่ง ฝ่ายศัลยกรรม รพ.ศูนย์นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000