ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธนะสิทธิ์ กางก้อน

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2542

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ความงาม เลเซอร์ นพ.ธนะสิทธิ์ ก้างกอน

170/5 หมู่3 ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร 038 783050, 086 6224435
อีเมล์ drtanasit1@gmail.com

โรงพยาบาลชลบุรี

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี 2000
อีเมล์ drtanasit1@gmail.com