ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธรรมนูญ พนมธรรม

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ธรรมนูญ พนมธรรม

อายุ 51 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2542

โรงพยาบาลราชวิถี

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาสลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ thummanoonp@hotmail.com

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา อ.บางนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 0-2361-2727, 0-2361-2828
อีเมล์ thummanoonp@hotmail.com