ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์

อายุ 51 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2541

โรงพยาบาลยันฮี

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 02-8790300 หรือ 1723
อีเมล์ thawatchaib@hotmail.com