ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธันยพงษ์ เตชะวัฒนากุล

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2533

คลินิก

อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร

คลินิกเดอมาสเตอร์

342/ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย18-20) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 027144471
อีเมล์ nicha@dermaster-thailand.com