ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธานินทร์ หอมปลื้ม

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ธานินทร์ หอมปลื้ม

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2529

โรงพยาบาลขอนแก่น

54,56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000