ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธารา วงศ์วิริยางกูร

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ธารา วงศ์วิริยางกูร

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2538

โรงพยาบาลศิริราช

2 ถนน พรานนก แขวงอรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร 10700