ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธิติ เชาวนลิขิต

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2543

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

ถนน อโศก - ดินแดง แขวงบางกะปิ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02 2465111
อีเมล์ drthiti@gmail.com

โรงพยาบาลเลิดสิน

ฝ่ายศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลเลิดสิน ถ.สีลม อ.บางรัก
จ.กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล์ drthiti@gmail.com