ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

อายุ 53 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2541

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ถ.สีลม ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน
จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0966908777
อีเมล์ drnond@gmail.com

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตึก สก. ชั้น 14 อ.ปทุมวัน
จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 256 4330
อีเมล์ drnond@gmail.com

โรงพยาบาลพญาไท 2

943 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0966908777
อีเมล์ drnond@gmail.com