ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. นพรัตน์ รัตนวราห

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. นพรัตน์ รัตนวราห

อายุ 47 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2546

โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท

133 สุขุมวิท 49, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110 อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110

โรงพยาบาลเวชธานี

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 อ.บางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร 10240