ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. นพดล วีรยางกูร

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. นพดล วีรยางกูร

โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2310-3000 หรือ 1719
อีเมล์ doctorpeud@gmail.com

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง กองศัลยกรรม อ.บางเขน
จ.กรุงเทพมหานคร 10220
อีเมล์ doctorpeud@gmail.com