ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. นรา ดอนสกุล

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. นรา ดอนสกุล

อายุ 58 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2535

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร 0-7445-5000